Курс MS Excel | Създаване на макроси с VBA | Курсове за MS Office

MS Excel | Създаване на макроси с VBA

MS Excel | Създаване на макроси с VBA

Курсът MS Excel | Създаване на макроси с VBA има за цел да придобиете знания и практически умения в създаването на макроси за автоматизиране рутинни действия, извършване на специфични изчисления чрез създаването на собствени функции и др. като използвате езика Visual Basic for Applications.

За курса

Макросите се създават с помощта на езика Visual Basic for Applicatons (VBA), разработен от Microsoft за създаването на потребителски -дефинирани функции и управление на повтарящи се процеси и изчисления. Във  финансoвата сфера, MS Excel VBA е най-вече използван за разработването и подръжката на комплекс от финансови таблични модели.

За кого ще бъде полезен този курс?

Курсът  MS Excel | Създаване на макроси с VBA е подходящ за всички, които имат знания и практически умения за работа с  електронни таблици и искат да увеличат  своята компетентност и квалификация при използване на макроси в MS Excel.

Теми

  • Създаване на макроси за автоматизиране на често повтарящи се задачи.
  • Тест и редакция на макрос.
  • Основни понятия. Кратко запознаване с редактора на VB.
  • Основни елементи на езика- променливи и оператори.
  • Видове подпрограми във VBA.
  • Структури на езика VBA, управляващи изчислителния процес.
  • Инструкции на VBA за повторение на изчислителните процеси. Практика с програми с повтарящи се изчислителни процеси.
  • Обекти – свойства и методи. Колекции от обекти. Средства на VBA за работа с обекти.
  • Специфични за Excel обекти, методи, инструкции и функции.

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?