Курс MS Excel | Електронни таблици | Курсове за MS Office

MS Excel | Електронни таблици

MS Excel | Електронни таблици

В практиката често се налага да се подготви отчет, справка, таблица или диаграма за една или друга дейност. Сред най-често използваните продукти за изпълнение на подобен род задачи е програмата МS Excel.

За курса

Курсът MS Excel | Електронни таблици има за цел да Ви даде знания и практически умения за представяне на данни в табличен вид, изчисления с помощта на формули и функции, работа с диаграми.

За кого ще бъде полезен този курс?

Модулът MS Excel | Електронни таблици е подходящ за всички, които имат базова компютърна подготовка и искат да се запознаят с възможностите и функционалността на програмата за работа с таблици. Курсът е подходящ и за онези от вас, които работят с програмата, но искат да систематизират и попълнят знанията си.

След преминаване на този модул, можете да задълбочите уменията си за работа с таблици и данни в курсовете MS Excel. Формули и функции за напреднали и MS Excel. Анализ на данни.

Теми

  • Създаване и редактиране на работни листове
  • Форматиране и отпечатване
  • Извършване на изчисления с формули и функции
  • Създаване на графики и диаграми

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?