Курс MS Excel | Формули и функции за напреднали | Курсове за MS Office

MS Excel | Формули и функции за напреднали

MS Excel | Формули и функции за напреднали

Курсът MS Excel | Формули и функции за напреднали представя начина на работа и  област на приложение на по-сложнитe  формули и функции от програмата MS EXCEL.

За курса

В курса са включени множество примери за работа с  логически функции, функции за бази данни, за дата и време, функции  за извличане и сравняване на  данни, статистически функции, текстови функции  и др., които ще обогатят вашите възможности, знания  и опит  за работа с програмата MS EXCEL

Курсът MS Excel | Формули и функции за напреднали е с практическа насоченост и изисква предварителни знания и умения за работа с MS Excel.

Теми

  • Работа с логически функции (IF, AND, OR)
  • Извличане и сравнение на данни с VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH
  • Принцип на работа с функции за база данни
  • Функции за дата и време
  • Статистически функции
  • Финансови функции

Интересувате се от курса?

Включете се в предстоящото обучение Ms Excel за напреднали, част от което е и този курс. Начало: 8 юли (понеделник), 19:00 часа

Научете повече