Курс Tаблици и заявки в MS Access | Курсове за MS Office

MS Access | Таблици :: заявки :: отчети

MS Access | Таблици :: заявки :: отчети

В курса MS Access | Таблици :: заявки :: отчети се изучават средствата и функциите на MS Access за създаване, импортиране и експортиране на таблици, свързване на таблици в заявки, използване на заявки за извършване на изчисления и изготвяне на справки и отчети.

За курса

Темите включени в MS Access | Таблици :: заявки :: отчети представляват интерес за всички, които използват програмата като средство за обработка и анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети. Обучението е организирано по начин, позволяващ на курсисти без предварителна подготовка за работа с MS Access, да получат необходимите знания и практически умения за работа с програмата.

Теми

  • основни понятия свързани с бази данни
  • стандартни обекти в база данни на MS Access
  • работа с таблици
  • създаване на заявки
  • филтриране на данни
  • свързване на таблици в заявка
  • изчисления в заявките
  • вградени функции
  • специални видове заявки
  • създаване и оформяне на бизнес отчети

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?