Курсове Visual Basic for Applications | Курсове за MS Office
Category Archives for "Visual Basic for Applications"

Курсове Visual Basic for Applications

MS Excel | Създаване на макроси с VBA

MS Excel | Създаване на макроси с VBA

Курсът MS Excel | Създаване на макроси с VBA има за цел да придобиете знания и практически умения в създаването на макроси за автоматизиране рутинни действия, извършване на специфични изчисления чрез създаването на собствени функции и др. като използвате езика Visual Basic for Applications.

MS Access | Формуляри и VBA

MS Access | Формуляри и VBA

MS Access е бърза и лесна за използване среда за създаване на бази данни и бизнес приложения необходими в ежедневната дейност на фирми и организации. Сред ключовите предимства на MS Access като среда за разработка са: широк набор от инструменти улесняващи разработка на приложения, наличието на вградени макроси и език за програмиране (VBA), тясна интеграция с останалите продукти включени в MS Office.