Category Archives for "MS Word"

Курсове MS Word

MS Word | Текстообработка

MS Word | Текстообработка

Текстообработващата програма Microsoft Word дава възможност за създаване, редактиране и обработка на лични и бизнес документи. С помощта на този професионален редактор ще подготвяте добре оформени текстови документи, като оферти, договори, статии, публикации и др.

MS Word | Бизнес приложения

MS Word | Бизнес приложения

Целта на курса MS Word | Бизнес приложения е да придобиете задълбочени знания и практически умения за работа с текстообработващата програма MS Word, да усвоите различни тънкости и техники за настройка на програмата, форматиране, редактиране и подготовка за печат на различни типове документи.

MS Word | Електронна публикация

MS Word | Електронна публикация

MS Word | Електронна публикация представя една не толкова популярна , но изключително удобна страна на програмата, свързана с  подготовката, оформянето и управлението на големи текстови документи.