Курсове MS Excel | Курсове за MS Office
Category Archives for "MS Excel"

Курсове MS Excel

MS Excel | Електронни таблици

MS Excel | Електронни таблици

В практиката често се налага да се подготви отчет, справка, таблица или диаграма за една или друга дейност. Сред най-често използваните продукти за изпълнение на подобен род задачи е програмата МS Excel.

MS Excel | Формули и функции за напреднали

MS Excel | Формули и функции за напреднали

Курсът MS Excel | Формули и функции за напреднали представя начина на работа и  област на приложение на по-сложнитe  формули и функции от програмата MS EXCEL.

MS Excel | Анализ на данни

MS Excel | Анализ на данни

Курсът MS Excel | Анализ на данни представя  специфични техники за работа с MS Excel за анализиране на данни и е своеобразно продължение на курса Електронни таблици с MS Excel.

MS Excel | Създаване на макроси с VBA

MS Excel | Създаване на макроси с VBA

Курсът MS Excel | Създаване на макроси с VBA има за цел да придобиете знания и практически умения в създаването на макроси за автоматизиране рутинни действия, извършване на специфични изчисления чрез създаването на собствени функции и др. като използвате езика Visual Basic for Applications.

MS Excel EXPERT

MS Excel EXPERT е  Специализиран ПАКЕТ с ОТСТЪПКА, включващ курсове за MS Excel, представящи изключителните възможности на програмата за анализ на данни и отчети, работа със сложни формули и функции. При успешно приключване на обучението ще придобиете УДОСТОВЕРЕНИЕ на МОН.