Курсове MS Access | Курсове за MS Office
Category Archives for "MS Access"

Курсове MS Access

MS Access | Таблици :: заявки :: отчети

MS Access | Таблици :: заявки :: отчети

В курса MS Access | Таблици :: заявки :: отчети се изучават средствата и функциите на MS Access за създаване, импортиране и експортиране на таблици, свързване на таблици в заявки, използване на заявки за извършване на изчисления и изготвяне на справки и отчети.

MS Access | Формуляри и VBA

MS Access | Формуляри и VBA

MS Access е бърза и лесна за използване среда за създаване на бази данни и бизнес приложения необходими в ежедневната дейност на фирми и организации. Сред ключовите предимства на MS Access като среда за разработка са: широк набор от инструменти улесняващи разработка на приложения, наличието на вградени макроси и език за програмиране (VBA), тясна интеграция с останалите продукти включени в MS Office.