Курс Формуляри и отчети в MS Access | Курсове за MS Office

MS Access | Формуляри и VBA

MS Access | Формуляри и VBA

MS Access е бърза и лесна за използване среда за създаване на бази данни и бизнес приложения необходими в ежедневната дейност на фирми и организации. Сред ключовите предимства на MS Access като среда за разработка са: широк набор от инструменти улесняващи разработка на приложения, наличието на вградени макроси и език за програмиране (VBA), тясна интеграция с останалите продукти включени в MS Office.

За курса

Курсът MS Access | Формуляри и VBA е основен за онези, които ще използват MS Access като среда за разработка на бизнес приложения с бази данни. От качествата на разработените в приложението формуляри и отчети зависи в голяма степен бързината, удобството и сигурността на обработката на данните от страна на потребителите.

Обучението е с практическа насоченост и примерите разглеждани в курса могат да се използват с малки промени в реално работещи приложения на MS Access.

Теми

 • създаване на потребителски интерфейс от стандартните в MS Access компоненти
 • създаване на изчислими полета
 • Master/Detail формуляри
 • автоматизация на задачи с макроси
 • програмиране на формуляри и отчети с VBA
 • обектен модел на Data Access Objects (DAO)
 • обектен модел на ActiveX компоненти
 • създаване и работа с таблици, заявки и индекси
 • програмна обработка на данни
 • техники за търсене на данни
 • импортиране и експортиране на данни

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?